YETERLİLİKLER
Turizm ve Otel İşletmeciliği1-Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir2-Ülke ekonomisi açısından turizm girdilerinin önemini bilir.3-Turizm ve otel yönetimi fonksiyonlarını açıklar4-Turizm ve otel işletmelerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusun- da nitelikli ara eleman olarak sorumluluğunu bilir5-Turizm ve otel işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilir.6-Turizm ve otel işletmeciliği mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar.7-Turizm ve otel işletmeciliği alanının temel ilkelerini kavrar.8-Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanır.9-Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır10-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir.11-İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilir12-Hizmet üretiminde nazik, anlayışlı ve güler yüzlüdür13-Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilir14-Dalı ile ilgili bölümde üretim, tüketim süreçlerindeki servis işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular15-Dalı ile ilgili bölümde temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular16-Dalı ile ilgili bölümde hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki giriş, çıkış, ön muhasebe işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular17-Dalı ile ilgili bölümde gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular18-Dalı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir19-Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır20-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.21-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.22-Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.